reda24.pl

bądź na bieżąco z tym co się dzieje w Redzie

PFRON wspiera dostępność dla osób z niepełnosprawnościami wzroku i słuchu w Urzędzie Miasta Redy

Urząd Miasta Reda jest beneficjentem dofinansowania, które zostało przyznane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Te dodatkowe fundusze są przeznaczone na eliminację przeszkód utrudniających korzystanie z usług publicznych przez osoby z dysfunkcjami wzroku czy słuchu.

Głównym celem projektu, finansowanego przez PFRON, była poprawa dostępu do budynku Urzędu Miasta w Redzie, zarówno w sensie architektonicznym, jak i informacyjno-komunikacyjnym. To pozwoliło na uproszczenie procedur obsługi osób z ograniczeniami wzrokowymi i słuchowymi.

W ramach zdobytym dofinansowaniu, w miejscu służącym do obsługi klientów – Punkt Obsługi Interesanta – w Urzędzie Miasta Reda, pojawiła się pętla indukcyjna. Jej głównym zadaniem jest ułatwienie komunikacji osobom z problemami ze słuchem, co przekłada się na sprawniejsze załatwianie spraw urzędowych. Aby pomóc osobom niewidomym i niedowidzącym, zakupiono i zamontowano tablice pokojów w alfabecie Braille’a. Dzięki nim osoby te będą mogły samodzielnie zlokalizować swoje miejsce oraz znaleźć właściwe pomieszczenia w budynku urzędu.

Hanna Janiak, Sekretarz Miasta Redy, podkreśla, że wielu mieszkańców, którzy odwiedzają Urząd Miasta, to osoby z różnymi niepełnosprawnościami – wzrokowymi, ruchowymi, słuchowymi, a także osoby starsze. Dlatego zdecydowano się na wprowadzenie technicznych rozwiązań, które ułatwią im korzystanie z usług urzędu i załatwianie spraw związanych z codziennym życiem.