reda24.pl

bądź na bieżąco z tym co się dzieje w Redzie

Starania samorządowców powiatu wejherowskiego o 10 mln zł dotacji na zakup nowoczesnych autobusów hybrydowych

Plany lokalnych władz powiatu wejherowskiego na najbliższy rok obejmują modernizację taboru komunikacji miejskiej poprzez wprowadzenie ekologicznych, nowoczesnych autobusów hybrydowych. Jak informują, pierwsze działania w tym kierunku zostały już podjęte.

Wejherowski Związek Powiatowo-Gminny wystąpił z wnioskiem o przyznanie funduszy z programu CUPT, które pozwoliłyby na dofinansowanie zakupu sześciu takich pojazdów. Kwota, o którą starają się samorządowcy, wynosi blisko 9,7 mln zł.

Marcin Kaczmarek, starosta powiatu wejherowskiego, wyraża satysfakcję z faktu skierowania wniosku i podkreśla rolę współpracy w jego przygotowaniu. Wskazuje na zaangażowanie wójtów oraz pracowników Starostwa Powiatowego w Wejherowie, którzy mieli swój udział w procesie tworzenia wniosku. Marcin Kaczmarek jest optymistycznie nastawiony na przyszłość i podkreśla, że takie działania dowodzą wspólnych starań o rozwój powiatu.