reda24.pl

bądź na bieżąco z tym co się dzieje w Redzie

Wotum zaufania dla burmistrza Krzysztofa Krzemińskiego

nowe problemy

Wotum zaufania dla Krzysztofa Krzemińskiego

Wotum zaufania jest jednym z ważniejszych form uznania, jakie może dostać polityk na wysokim stanowisko. Głosowanie miało miejsce w trakcie ostatniej sesji Rady Miasta.

Krzysztof Krzemiński i jego uznanie wśród radnych

Podczas głosowania 17 radnych opowiedziało się za przyznaniem wotum zaufania dla burmistrza Krzysztofa Krzemińskiego. W tym samym czasie miało miejsce głosowanie za przyznaniem mu absolutorium z wykonania budżetu, gdzie również zliczono 17 pozytywnych głosów.

Absolutorium związane było z budżetem w roku 2020, który zamkną się deficytem, opiewającym na prawie 1,7 mln złotych. Dochody, wynikające z planów, osiągnięto w 97,3% zaś wydatki wyniosły 94,6% tego, co planowano.

Radni, okazujący uznanie burmistrzowi, cenią w nim dobre zarządzanie miejskim budżetem i rozsądne podejmowanie decyzji. Głosowanie takie ma również pewien symboliczny charakter, który ma wpłynąć pozytywnie na dobrą współpracę.

Burmistrz, biznesmen i strateg

Burmistrz Redy cieszy się dobrą opinią, jeśli chodzi o zarządzanie budżetem. W ubiegłym roku na pomoc społeczną, służbę zdrowia i politykę rodzinną w mieście przeznaczono ok. 54 mln złotych. Inną wysoką kwotę (47,5 mln złotych) przeznaczono na cele oświatowe, z czego ponad 20 mln złotych pokryła gmina. Nieco mniej kosztowało utrzymanie dróg i gospodarki komunalnej, bo jedynie 25 mln złotych.