reda24.pl

bądź na bieżąco z tym co się dzieje w Redzie

Mateusz Richert, kandydat na burmistrza Redy, zorganizował akcję sprzątania miejsc publicznych

Pod egidą Mateusza Richerta, aspirującego na stanowisko burmistrza miasta Reda, w dniu 16 marca, sobotę, przeprowadzono porządkowanie terenów otaczających plac zabaw pomiędzy ulicami Osadniczą i Obwodową. Richert swoją inicjatywą wykazał chęć wprowadzenia zmian oraz dbałości o aspekty czystości i porządku w mieście.

Richert podczas akcji zaznaczał, jak ważna jest dla niego kwestia utrzymania czystości w Redzie. Wyraził swoje oczekiwania dotyczące działalności Miejskiej firmy komunalnej, która powinna skrupulatnie dbać o porządek na ulicach i terenach zielonych miasta. Podkreślił również znaczenie działalności Straży Miejskiej, której według niego zadaniem powinno być skuteczne zwalczanie problemu dzikich wysypisk śmieci oraz nielegalnego spalania odpadów w piecach.

Jak wielokrotnie podkreślał kandydat na burmistrza, miasto Reda potrzebuje wielu istotnych zmian. W swoim programie wyborczym szczególnie kluczowe miejsce zajmuje utrzymanie porządku i zazielenienie miasta. Richert zauważa, że rozwój miasta i powstawanie nowych osiedli mieszkaniowych musi iść w parze z dbałością o tereny zielone – będące dla miasta tak ważnymi „płucami”, jak również miejscem odpoczynku dla mieszkańców.

Dlatego Mateusz Richert stawia na pierwszym miejscu troskę o czystość terenów miejskich oraz regularne monitorowanie miejsc, które mogą stać się dzikimi wysypiskami śmieci.