reda24.pl

bądź na bieżąco z tym co się dzieje w Redzie

Podsumowanie Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2024

Głosowanie nad projektem Uchwały Rady Miejskiej w Redzie odnośnie Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasto Reda z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami, które zostały wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ma nastąpić w roku 2024.

Planowane konsultacje społeczne z udziałem organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów, do których odnosi się art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mają rozpocząć się 18 października 2024 r.

Wszystkie organizacje pozarządowe są zachęcane do udziału w procesie konsultacyjnym od dnia 18 października 2024 roku. Inicjatywę tę organizuje Burmistrz Miasta Redy, który zaprasza wszystkich zainteresowanych do dyskusji i przedstawienia swoich uwag dotyczących projektu Uchwały Rady Miejskiej w Redzie, który precyzuje szczegóły dotyczące Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasto Reda z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.