reda24.pl

bądź na bieżąco z tym co się dzieje w Redzie

Spotkanie ekspertów i entuzjastów nordic walking na V Konferencji Naukowo Dydaktycznej w Wejherowie

18 maja 2024 roku, sobotni dzień, był dniem znaczącym dla miłośników nordic walking, ponieważ to właśnie wtedy, na terenie Wodnych Ogrodów w Wejherowie, odbyła się piąta edycja Konferencji Naukowo Dydaktycznej o nazwie „Energia nordic walking”. Spotkanie było okazją do omówienia wielu pozytywnych efektów wynikających z uprawiania tej formy aktywności ruchowej. Za zorganizowanie całego wydarzenia odpowiadała Polska Federacja nordic walking.

W kontekście przeprowadzanych prelekcji nie można pominąć wystąpienia prezydenta Polskiej Federacji nordic walking – Olgierda Bojke. Przedstawił on bogaty obraz historii nordic walking na terenie naszego kraju, skupiając się zarówno na aspekcie rywalizacji sportowej, jak i rozwoju tras przeznaczonych do tej aktywności, zwłaszcza w regionie Pomorza i specjalnie w Wejherowie oraz powiecie wejherowskim.

Bojke podkreślił rolę Polskiej Federacji jako pioniera – to właśnie ona jako pierwsza na świecie wprowadziła cykl zawodów w nordic walking przeznaczony dla wszystkich grup wiekowych. Wskazał, że przedtem na zachodzie Europy nordic walking był traktowany wyłącznie jako forma aktywności fizycznej dedykowana seniorom.

Reprezentujący Federację prezes zaznaczył również wpływ nordic walking na kondycję psychiczną i fizyczną. Jak mówił, chodzenie z kijkami pozwala nie tylko na detoks umysłowy, ale także na poprawę kluczowych funkcji organizmu, takich jak krążenie czy metabolizm. Bojke zwrócił uwagę na energie wyzwalane podczas uprawiania tego sportu – zarówno te fizyczne, jak i społeczne – które przekładają się na korzystne zmiany w organizmie. Podkreślił również determinację osób uprawiających nordic walking, które pomimo doświadczenia różnego rodzaju urazów, chorób czy kontuzji, znajdują w sobie siłę, aby pokonywać te przeciwności.